Hysterese er eit fenomen der ei tilstandsendring som følgje av ein ytre påverknad ikkje forsvinn når påverknaden blir fjerna, men først etter at ein motsett retta påverknad har verka med ein viss styrke.

Typar endre

  • Dielektrisk hysterese
  • Elastisk hysterese
  • Magnetisk hysterese: Eit magnetiserbart stoff som får mindre permanent magnetisme enn det magnetfeltet som skaper magnetiseringa.
  • Termisk hysterese: Smeltepunktet og størkningspunktet til eit stoff ikkje er det same.

Kjelder endre

  • hysterese. (20.10.2011) I Store norske leksikon.