Industriland

(Omdirigert frå I-land)

industriland eller I-land viser til land som har sterkt utvikla og mangfaldig industri, og med dette gjerne også rikdom og høg levestandard.

Dei blir kalla industrilanda fordi industrien har vore og er ei viktig næring i desse landa. det er industrialiseringa som i stor grad har lagt grunnlaget for rikdommen og velstanden i dei rike landa. U-land står for utviklingsland, det er dei fattige landa. Her er det ofte lite industri, og desse landa har ikkje hatt den same økonomiske utviklinga som i-landa.

Spire Denne økonomiartikkelen som har med samfunn å gjere, er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.