ICE eller Intercity-Express er det tyske høgfartstoget. Det går både på spesialbygde linjer og på ordinære linjer. Den første ruta vart opna i 1991 mellom Hannover og Würzburg. Det er ei kontinuerleg utbygging av linjenettet som etter kvart vil knyte seg til høgfartsnettet i grannelanda.

ICE linjenett.
Eit ICE 3 ved Amsterdam