Ideal (frå gresk idé, 'draumebilete') er eit omgrep som gjerne blir brukt om tankar eller menneske ein ser på som perfekte. Det blir mellom anna mykje brukt om personar som ein ser opp til og ønskjer å likne.

Sjå òg endre