Identitet, av det latinske pronomenet idem, som tyder 'den same', er eit omgrep for å karakterisere likskap.

Identitet kan seiast å vera eit av dei vanskelegaste orda i språket

Omgrepet vert bruka om absolutt likskap: Å fastslå identitet mellom to omgrep vil seie å prove at to omgrep er fullstendig like; å fastslå identiteten til ein person vil seie å prove at personen er den same som ein person vi veit kven er. Personar kan bruke pass eller legitimasjon for å prove sin eigen identitet.

Omgrepet vert òg bruka meir relativt om ein sum av element som gjev ein person, ein organisasjon eller eit samfunn eigenart (særhått).

Bakgrunnsstoff

endre
  Wikifrasar har ei sitatsamling som gjeld: Identitet