Ikkje-småcella lungekreft

Ikkje-småcella lungekreft omfattar all epitel lungekreft, med unntak av småcella lungekreft. Desse krefttypane er forholdsvis uømfintlege for kjemoterapi samanlikna med småcella lungekreft. Kreften vert handsama med kirurgisk reseksjon såframt det mogleg, sjølv om kjemoterapi er stadig meir brukt både preoperativt (neoadjuvant kjemoterapi) og postoperativt (adjuvant kjemoterapi).

Sjå ògEndra