Interflug (eigentleg Interflug Gesellschaft für internationalen Flugverkehr m.b.H.) var både det statlege flyselskapet i DDR og ein paraplyorganisasjon for alle andre kommersielle luftfartsaktivitetar i landet (jordbruksfly, flytryggleik og drift av flyplassar). Selskapet vart grunnlagt i 1958 og oppløyst i 1991.

Logoen til Interflug

Kjelder endre