Io (fleirtyding)

Wikimedia-fleirtydingsside

Io kan ha fleire tydingar:

  • Io, ei av elskarinnene til Zevs i gresk mytologi.
  • jupitermånen Io, ein av dei naturlege satellittane til Jupiter
  • 85 Io, ein hovudbelteasteroide av C-typen
  • Io er ei halvøy på Holsnøy i Meland kommune.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.