Isentrop prosess

Isentrop prosess er ein reversibel adiabatisk prosess, der entropien i systemet er konstant gjennom heile prosessem. Adiabatiske prosessar går utan varmeutvekslingar og kan vere isentrope.

KjelderEndra