Isokron

Wikimedia-fleirtydingsside

Isokron tyder med same tid, ofte i tydinga med same svingetid. Ein pendel utfører tilnærma isokrone svingingar når utslaga er små, under 5°. Allereie ved 7° utslag aukar svingetida med 0,1 %.

Sjå ògEndra

KjelderEndra

isokron. (28.02.2013) I Store norske leksikon. Henta frå: http://snl.no/isokron