Itras By

Itras By er eit norsk rollespel som er skapt av Ole Peder Giæver og Martin Bull Gudmundsen. Det vart gjeve ut i 2008 på Kolofon forlag. Itras By har vorte kalla ein "surrealistisk urbanfabel". Boka er illustert av Thore Hansen. Andre bidragsytarar til Itras By er Matthijs Holter, Magnus Jakobsen, Håken Lid, Monica Holter Pedersen, Erling Rognli og Morten Halvorsen.

BakgrunnsstoffEndra

Itras By, Kolofon 2008, ISBN 9788230004494

Itras By på nett