Staël von Holstein

Staël von Holstein er ei adelsslekt med røter i Estland, Livland, Russland og Sverige. Medlemmer bur i dag i desse landa og i England, Frankrike, Tyskland og USA.

Ei grein av den rhinfrankiske ætten Stahl eller Staël flytta til Livland mot slutten av 1400-talet. Major Hildebrand Staël (død 1587) som var i polsk teneste blei stamfar for den svenske greina. Sønene hans blei naturaliserte som svenske adelsmenn i 1652 og opphøgde til den svenske riddarklassen i 1778.

Personar frå slekta Staël von Holstein endre

Bakgrunnsstoff endre