Jernkisel

Jernkisel er gule og raude kvartsvarietetar, der fargen kjem av inneslutningar av jernoksid.

KjelderEndra