Johnny Hansen

Johnny Hansen er leiar for Norsk Sjømannsforbund. Valt til forbundsleiar på landsmøtet 2014. Tilsett i forbundet i 1997. Valt på landsmøtet i 2006 til nestleiar, med verknad frå oktober 2007. Fartstid frå både fiske og innanriksfart, og erfaring som lokal tillitsvalt. Møtte som varamedlem i forbundsstyret 1994-98.

BakgrunnsstoffEndra