Jon Birgersson (110024. februar 1157) var ein tidleg norsk erkebiskop.

Jon Birgersson var fødd tidleg på 1100-talet. Frå 1135 var han biskop i Stavanger og frå 1153 vart han den første erkebiskopen som residerte i Nidaros (Trondheim). Biskop Reidar hadde vorte utnemnd i Roma i 1151, men døydde på heimvegen.

Jon blei etterfølgd av Øystein Erlendsson.