Jordbruksrevolusjon

Wikimedia-fleirtydingsside

Jordbruksrevolusjon kan visa til:

Det finst også fleire meir lokale hendinga knytt til jordbruk som også blir omtalte som revolusjonar:

Sjå òg

endre

  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.