Jul i Sunnfjord

norsk julehefte

Jul i Sunnnfjord er eit norsk julehefte. Det kom ut første gong i 1926, og med unnatak av nokre år under andre verdskrigen har det kome ut kvart år fram til no. Hovuddelen av innhaldet i Jul i Sunnfjord har i alle år vore litterært og kulturhistorisk stoff frå sunnfjordbygdene, ført i pennen av lokale skribentar.

I 1931 publiserte Jakob Sande diktet «Julekveld» i Jul i Sunnfjord. Dette er seinare kjent som den mykje nytta julesongen «Det lyser i stille grender».

Kjelder endre

  • Jul i Sunnfjord, årgangane 1926 –
  • Fjognedok, database over lokalhistoriske artiklar frå Sogn og Fjordane