Justismord er å dømme ein person for noko han ikkje har gjort. Utrykket kjem opphavleg frå det å avrette ein person på grunnlag av feil dom.

I Noreg er det oppretta ein kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker, den vert ofte kalla Justismord-kommisjonen. Kommisjonen er leia av Janne Kristiansen.

Eit velkjent justismord er landssvikdommen mot Alfred Dreyfus i 1894. Etter ein kampanje der forfattaren Emile Zola aktivt tok opp Dreyfus-saka, blei Dreyfus funnen uskuldig og sleppt fri i 1895.

Spire Denne rettsvitskapsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.