Juvenilt vatn

Juvenilt vatn eller magmatisk vatn eller gass er vasslege løysingar og gassar som stammar direkte frå eit magma, utan å vere blanda med materiale frå jordoverflata. Vatnet vert sleppt løys under vulkanutbrot som hydrotermale væsker.

KjelderEndra