Jyllandsslaget

Jyllandsslaget er nemninga på det største sjøstridsslaget under den 1. verdskrigen. Slaget fann stad 31. mai til 1. juni 1916, om lag 60 nautiske mil vest av Jylland i Danmark. Slaget stod mellom marinefartøy frå høvesvis Tyskland og Storbritannia.

1246 liv gjekk tapt då kryssaren Queen Mary gjekk ned, einast 20 mann vart berga

Kringom 250 skip tok del i slaget, som var på sitt mest intense frå 18-tida 31. mai, til dess den tyske flåten ei stund etter midnatt 1. juni, i skodde og mørke, braut av og styrte mot hamner heime i Tyskland. 14 britiske skip og 11 tyske gjekk til botnar. Til saman 9 000 mann omkom i slaget.

Om enn Tyskland kom best frå slaget, vart dei største tyske krigsskipa liggjande i hamn resten av krigen.

KjelderEndra