Ein kafé er ein offentleg og sosial møteplass i skjæringssonen mellom ein restaurant og ein bar. Som det framgår av namnet, er slike stader gjerne nært knytte til servering av kaffi, men også andre typar mat og drikke. Dette er òg opphavet til kaféane, som vart populære samlingsstader i Europa1600-talet, nettopp ved introduksjonen av kaffi.

Ein kafé og eit konditori i Sverige
Café, le soir (1888) av Vincent van Gogh.

Nokre av kaféane er såkalla «kafeteriaer», der det dels er sjølvbetening, dels servering over disk.

Historikk endre

Den tidlegaste kjelda ein har om kaféar er frå Mekka på slutten av 1400-talet. Ein veit òg at to kafear opna i Konstantinopel i år 1554. Dei eldste kjeldene på at det fanst kaféar i Venezia er frå 1685. Den mest kjende, Café Florian opna i 1720 i Venezia og finst endå.

Sjå òg endre