Kaldbenk

Ein kaldbenk er ein drivbenk som ikkje får tilført kunstig varme, og som difor berre vert varma opp av sola. Viss ein dekkjer til benkevindauget med matter om natta, vil temperaturen halde seg relativt høg og gje plantene betre vekstvilkår. Denne dyrkingsmåten er ikkje lenger utbreidd.

Heimelaga kaldbenk.

KjelderEndra