Kalksteinsvulkanisme

Kalksteinsvulkanisme er ein sjeldan type vulkanaktivitet der lavaen som vert danna inneheld mykje karbonat. Eit døme på ein slik kalksteinsvulkan er Ol Doinyo Lengai i Tanzania.

Størkna lava frå Ol Doinyo Lengai.

KjelderEndra