Opna hovudmenyen

Khandeshi er eit indoarisk språk innanfor den vestlege sona,  mellom språka bhili og marathi. Det vert nokre gonger òg omtalt som ei språkgruppe beståande av khandeshi (1,6 millionar talande i Maharashtra), dhanki (140 000 talande i Gujarat) og ahirani som kjem frå Abhirakasten (10 millionar talande i Maharashtra og Gujarat).

KjelderEndra