Khandeshi er eit indoarisk språk innanfor den vestlege sona,  mellom språka bhili og marathi. Det vert nokre gonger òg omtalt som ei språkgruppe beståande av khandeshi (1,6 millionar talande i Maharashtra), dhanki (140 000 talande i Gujarat) og ahirani som kjem frå Abhirakasten (10 millionar talande i Maharashtra og Gujarat).

KjelderEndra