Klasserom

Klasserom er eit lokale for undervising, gjerne tilhøyrande ein skule eller universitet. Klasserom kan òg kallast undervisingsrom, og kan òg finnast hos føretak og religiøse og humanitære organisasjonar.

Tysk klasserom frå 1930.

Kjenneteikn på eit klasserom kan vera utstyr som pultar, tavle, kateter, eller ein projektor for framvising av bilete, tekst eller film.

KjelderEndra