Kodifisering i jussen er å gjere ulovfesta rett, så som sedvanerett om til formell, skriftleg lov eller forskrift.