Koinsidens

Koninsidens eller samantreff er hendingar som kan opptre på same stad eller på same tid.

Koinsidens i geometri eller romleg koinsidens vert nytta om to figurar som dekker kvarande.

Konsidens i fysikk vert vanlegvis nytta om hendingar som skjer samstundes, tids-koinsidens. Det vert særleg nytta i elementærpartikkelfysikk og kjernefysikk.

Tilknytte ord er koinsident, som tyder samanfallande eller overeinsstemmande, og koinsidere som tyder å falle saman eller samantreffe.

KjelderEndra