Kokkolitt

Kokkolitt er ein varietet av pyroksenmineralet diopsid. Det er oftast grønt og jernhaldig, kjent frå skarnførekomstar ved Arendal.

Innan paleontologi syner kokkolittar til ørsmå skiveforma kalkplater, som er kring 1-30 mikrometer i diameter. Desse består av minerala aragonitt eller kalsitt. Desse har vore skalet til planktonaktige flagellatar (coccolithophorider) og inngår som ein viktig bestanddel i mange bergartar, særskild kritkalkstein, og i visse typar djuphavsslam.

Sjå ògEndra

KjelderEndra