Nabovinklar

(Omdirigert frå Komplementvinklar)

Nabovinklar er to vinklar som har eitt bein felles og same toppunkt. Dei utgjer til saman 180º og er dimed supplementvinklar.

Kjelder Endra