Konsern

Konsern er ei samanslutning av fleire sjølvstendige føretak til ei økonomisk eining.

BakgrunnsstoffEndra