Kontor eller skrivestove er eit lokale innreidd for papirarbeid, administrasjon og liknande, eller ei administrativ eining i eit føretak, organisasjon.

Eit kontor.

KontorlokaleEndra

Kontor kan variera i storleik, frå små heimekontor til store kontorlandskap i statleg administrasjon eller private føretak.

Administrativ einingEndra

I større føretak og organisasjonar vert ulike administrative einingar kall kontor:

  • Hovudkontor
  • Avdelingskontor
  • Regionalt kontor

ArbeidsplassEndra

Tilsette innan forsking, administrasjon, osv. har ofte eit kontor som arbeidsplass.

Sjå ògEndra