Ei konveks mengd er ei mengd M, som består av punkt i eit plan eller i rommet der følgjande alltid gjeld: Viss to punkt A og B høyrer til M, så høyrer òg kvart punkt på det rette linjestykket mellom A og B til M.

Ei konveks mengd.
Ei ikkje-konveks mengd, med eit linjesegment utanfor mengda.

Kjelder endre