Korpuskel

Korpuskel var ei nemning Isaac Newton nytta på dei partiklane han meinte var berarar av lys. J.J. Thomson innførte nemninga korpuskel på partiklane i katodestrålane. Då det viste seg at desse partiklane var identiske med ladningsberarane i negative ion, som ein hadde vald å kalle elektron, gjekk ein etter kvart bort frå nemninga korpuskel.

KjelderEndra