Bilete av Pwyll i utheva fargar laga frå bilete teke av Galileo-sonden

Pwyll er eit nedslagskraterjupitermånen Europa med ein diameter på 26 kilometer. Det vert rekna som kan henda eit av dei yngste ytetrekka på Europa. Den lyse kvite fargen på materialet som strålar ut frå krateret kan tyda på at dette materialet er sett saman av små ferske partiklar av vassis.

KjelderEndra