Krystallitt

Krystallittar er eit samleomgrep for mikroskopisk små krystallpartikler som ikkje har fått ei fullt utvikla form. Krystallittar finst i fleire glasførande bergartar. Litt større partiklar, ofte med god krystallform, kallast mikrolittar og kan identifiserast som mineral, til dømes feltspat og hematitt.

KjelderEndra