Kumykar er en tyrkisk folkegruppe i Russland. De er hovedsaklig bosatt i Dagestan, nordøst i Kaukasus. De fleste Kumykar er sunnimuslimer.

Kaukasusfjellene