Kunstskolen i Bergen

Kunstskolen i Bergen (KIB) er ein toårig kunstfagskule. Skulen er godkjend av Nokut og medlem av Forum for Kunstfagleg Utdanning. Lærarane på skulen er praktiserande biletkunstnarar.

Skulen har 54 studieplassar.

Bakgrunnsstoff endre