Kurefjorden

Kurefjorden er ein liten fjord i Ytre Oslofjord. Han ligg mellom Larkollen i Rygge og Oven i Råde og har ei lengd på om lag 5 km. Knappholmane ligg om lag midt i fjorden, men på Råde si side av kommunegrensa. Heilt ytst i fjorden ligg halvøya Danmark.

Kart over Kurefjorden.
Kurefjorden

Store delar av Kurefjorden er eit naturreservat. Den grunne Rossnesbukta inst fjorden er grunn og har eit stort mangfald av fugleartar.

KjelderEndra