Kvabb er ein jordart som særleg finst i dei store dalane på Austlandet. Det består av silt, som er ein leiraktig sand, som vart avleira ved slutten av den siste istida på botnen av store bredemde innsjøar.

Kjelder endre

  • Bryhni, Inge. (14. februar 2009). Kvabb. I Store norske leksikon. Henta 14. februar 2014 frå http://snl.no/kvabb.