Kvalitetssikring

Kvalitetssikring er planlagde og systematiske aktivitetar som vert gjort for å sikre seg at eit produkt eller ei teneste vil oppfylle krava til kvalitet. Kvalitetssikring er ein del av kvalitetsstyringa til ein organisasjon.

KjelderEndra