Kvalp eller kvelp er namn på ungar av hundedyr, mår, mink, bjørnar og halvbjørnar. Kvalpestadiet varer til kvalpen kan kallast eit ungdyr, noko som varierer både mellom artane og for kvar art.

Hundekvalpar