Kvartsporfyr er ein magmatisk bergart med kjemisk samansetnad som granitt, og med krystall av kvarts og ofte alkalifeltspat i ein tett grunnmasse som kan vere kryptokrystallinsk eller mikrokrystallinsk (felsittisk).

Kvartsporfyr

Kvartsporfyrar opptrer både som gangbergartar og som lavabergartar.

I Noreg er kvartsporfyr særleg kjent frå Oslofeltet.

Kjelder

endre