Ein labial språklyd blir uttala med innsnevring mellom labium (underleppa) og overleppa eller overtennene. Eit døme er [p] og [f] i det norske ordet paff.