Langvatnet

Wikimedia-fleirtydingsside

Langvatnet er namnet på fleire innsjøar i Noreg, mellom dei

Innsjønamnet har òg gjeve namn til mange gardar.

Langvatn som namnEndra

Det er i 2007 145 som har Langvatn til etternamn i Noreg, samstundes som 51 skriv seg for Langvand og 51 Langvann.


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.