Larsok (også larsmesse eller lavransmesse) er ein kyrkjeleg minnedag den 10. august. Det er avmerka på primstaven med ei rist.

Detalj av ein primstav med merket for larsok som ei rist, nummer tre frå høgre.
Sankt Laurensius på eit kalkmåleri i Överselö kyrkje i Södermanland, frå ca. 1500.

Dagen er til minne om sankt Laurentius, som blei pint til døde på ei rist i Roma den 10. august 258.

KjelderEndra