Lawrencium

grunnstoff med kjemisk symbol Lr og atomnummer 103

Lawrencium er eit kunstig, radioaktivt grunnstoff med atomnummer 103 og atomsymbol Lr.

Særlege kjenneteikn endre

Historie endre

Lawrencium vart oppdaga i 1961.

Framstilling endre

Isotopar endre

Bakgrunnsstoff endre