Lawrencium

grunnstoff med kjemisk symbol Lr og atomnummer 103

Lawrencium er eit kunstig, radioaktivt grunnstoff med atomnummer 103 og kjemisk symbol Lr.

Særlege kjenneteiknEndra

HistorieEndra

Lawrencium vart oppdaga i 1961.

FramstillingEndra

IsotoparEndra

BakgrunnsstoffEndra