Den levelege sona er det beltet kring ei stjerne der ein planet i bane vil kunna ha flytande vatn på yta. Ein slik planet kan soleis ha liv slik ein kjenner det frå jorda.

Illustrasjon av planetsystemet til Gliese 667C og den levelege sona til stjerna

Kjelder endre