Libra

Wikimedia-fleirtydingsside

Libra har fleire tydingar:

  • Libra, ei slekt sommarfuglar
  • Libra, eit italienske jazzrockband
  • Libra, eit musikalbum av den amerikanske R&B-songarinna Toni Braxton
  • Libra, ein song av det japanske rockebandet MUCC
  • Libra, latin for stjernebilete Vekta
  • Libra, latin for stjerneteiknet Vekta
  • Libra, ei måleining frå romartida

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.