Liding er ein breidt definert negativ tilstand som gjerne er assosiert med ei form for smerte og plage, naud eller elende. Eikvar form for tilstand kan vera ei lidking om den subjektive opplevinga framkallar motvilje og ubehag.

Sjå ògEndra

  • Dukkha, eit omgrep i buddhismen
  • Lidingssoga, forteljinga om Jesus si liding og død i kristendommen

KjelderEndra