Likestillingsombodet

Likestillingsombodet i Noreg er ein tidligere statsetat som eksisterte fra 1978 til han blei slått saman med to andre etatar til Likestillings- og diskrimineringsombodet i 2006.

Likestillingsombodet vart oppretta i 1978 med heimel i § 10 i Likestillingslova.[1] Det var det første av sitt slag i verda, og arbeidet for likestilling mellom kvinner og menn.

Likestillingsombod:

Kjelder

endre
  1. [1]